"Semper Fi", de totstandkoming

In 2005, de tijd ver vooruit, ontstond bij Wilco Ooms (directeur Carpe Diem Inland Shipping), tijdens het varen het idee een innovatief, multifunctioneel en brandstof besparend binnenvaartschip te ontwerpen met een geoptimaliseerd draagvermogen.
De combinatie van een doordacht ontwerp en een doorontwikkelde duurzame voortstuwing zal resulteren in een aantrekkelijk exploitabel & milieuvriendelijk binnenvaartschip met een zo groot mogelijk vaargebied. (Grote rivieren en zijrivieren door heel Europa) Kortom, een compleet project welke zich niet alleen beperkt tot duurzaamheid in voortstuwing.

Innovatie en het concept "Semper Fi"

 
Wilco Ooms richt zich al jaren op innovatieve ontwikkelingen binnen de scheepvaart. Zijn technische kennis, gepaard met vele bezoeken aan de TU Delft, hebben geleid tot een nauwe samenwerking met het MARIN (Maritime Research Institute Netherlands). MARIN is één van de business partners voor de ontwikkelingen en onderzoeken naar de totstandkoming van het concept "Semper Fi"

De research voor Project Semper Fi is gestart bij ontwikkelingen op het gebied van brandstofcellen. Tevens is Ooms in Duitsland en België geweest om onderzoeken bij te wonen en te testen op het gebied van duurzame energie. Variërend van testen en distributiemogelijkheden in hotmodules tot koude brandstofcellen, gas en waterstof is het inzicht ontstaan welke heeft geleid tot het huidige project.

Ooms binnenvaartschip, de Carpe Diem, is als model gehanteerd voor het project "Semper Fi". De voortstuwing gegevens van 5 jaar zijn in kaart gebracht en een vaarprofiel is opgemaakt. Hieruit bleek dat een gemiddelde belasting van 40 % niet het maximale rendement uit de voortstuwing in combinatie met de scheepsschroef haalt.

Het primaire idee was om er meerdere, goedkopere, vrachtwagenmotoren in te zetten om het rendement te verhogen. Generatorsets op een ideaal toerental bleken een lager brandstofverbruik te hebben en het idee om te anticiperen op Diesel Elektrische voortstuwing werd een feit.

Onderzoek wees uit dat de ontwikkelingen daadwerkelijk een vlucht nemen maar commercieel nog niet haalbaar bleken. Daarom is er gekozen voor een financieringsmodel met stimulering van de overheid. In 2008 is het project “Semper Fi “ in samenwerking met Stichting Projecten Binnenvaart, onder leiding van Wilco Ooms en Peter v/d Zanden ingediend welke voldoet aan de criteria van de EOS Demo regeling. Project “Semper Fi” is hiervoor goedgekeurd. Welke 5 speerpunten bevat met als einddoel: een uniek, brandstof besparend ( Co2), duurzaam en veilig binnenvaartschip.

5 speerpunten:

  1. Lichtgewicht Casco
  2. Verbeterd model lijnenplan
  3. Contra Roterende roerpropellers
  4. Elektrische aandrijving met rendement optimalisatie op de scheepsschroef
  5. Lichte voortstuwingsmotoren (Automotive Vermogens Techniek)

Hybride voortstuwing


Voor Project Semper Fi heeft Carpe Diem Shipping   gekozen voor voortstuwing van Veth (Papendrecht), de Veth hybride drive. Ook met dit bedrijf werkt Ooms al 1,5 jaar intensief samen aan een toepassing die het best bij vaarprofiel en project "Semper Fi" past .

Het lijnenplan

 
Het vernieuwde lijnenplan is ontwikkeld door Wilco    Ooms en Ing. M. van Weel (Jiskoot & van Weel) in 2008. Vervolgens zijn er zeer nauwkeurige aanbestedingen gedaan om vanaf de investeringsfase meteen financieel verantwoord en in het kader van de  beoogde doelstellingen te handelen.


In 2010 bleek een opdrachtgever veel vertrouwen te hebben in Project Semper Fi voor de nichemarkt. Carpe Diem Shipping heeft dan ook langjarige contracten gesloten voor beide schepen met deze partij.

Het project Semper Fi is nu een feit!

Het casco is besteld bij Jiskoot en van Weel en zal in 2012 worden opgeleverd.


De directie van Carpe Diem Inland Shipping

Het directiemodel van Carpe Diem Inland Shipping (voorheen s.v.o. Carpe Diem) is uitgebreid. De Carpe Diem wordt naast Wilco en Alice Ooms gemanaged door broer en zwager Vincent Ooms. Hierdoor worden Wilco en Alice Ooms in de gelegenheid gesteld om hun nieuwe schip: de Semper Fi d.m.v. hoogwaardige technische kennis op alle vlakken, innovatief en duurzaam in de vaart te brengen!

 
Wilco Ooms, directeur Carpe Diem Shipping